Menu

Blog

Czy osoba poniżej 16 roku życia może wykonywać jakąkolwiek pracę? NIE. Doprawdy a może jednak TAK. Tylko na jakich warunkach?

Syn znajomego skończył 15 lat. Szukał dodatkowej pracy, chciał się nauczyć czegoś praktycznego w zawodzie „Cukiernik”. W szkole radził sobie świetnie, cukiernictwo było jego pasją od dziecka. Stwierdził, że podczas zajęć nie wyuczy się zawodu w stopniu zadowalającym, jego aspiracje. Chciał rozpocząć jakąś pracę w cukierni, chociaż kilka godzin w tygodniu. Wszędzie słyszał tylko: Czy skończył Pan 16 lat”. Odpowiadał: Mam już […]


Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – Bezpieczeństwo i gwarancja

Sporządzenie Instrukcji Pożarowej stanowi ochronę dla przedsiębiorstwa, nie tylko pod kątem spełnienia wymagań prawnych, ale także wpływa na bezpieczeństwo osób i mienia. Prawidłowo przygotowany dokument, nie stanowi martwego zapisu, pełni rolę bazy do sprawnego przeprowadzenia akcji ratowniczej przez Państwową Straż Pożarną (PSP). Zaletami sporządzenia IBP jest: wskazanie obszarów zagrożonych wybuchem, wytypowanie słabych stron w dotychczasowym zabezpieczeniu pożarowym, określenie sposobu ewakuacji ludzi, […]


Pomiary oświetlenia – Czy obowiązkowe?

Oświetlenie zaliczane jest do czynników uciążliwych w środowisku pracy, dlatego nie podlega ono pod wymogi Rozporządzenia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, w którym jasno określono czasookresy wykonywania pomiarów. Czy to oznacza, że nie musimy ich wykonywać? Niestety nie jest tak kolorowo. Faktycznie powyższy przepis nie dotyczy oświetlenia, ale już Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa […]


Informacja