Menu

Karty charakterystyki (SDS)

SPRAWDŹ, DLACZEGO ZABEZPIECZENIE CHEMII JEST KLUCZOWE

Polskie Ustawodawstwo nakłada na Producenta i Dystrybutora obowiązek wykonania lub dostosowania już istniejących kart charakterystyki do polskich przepisów.

Firmy handlujące chemią bardzo często maja z tym problem. Zawiłość przepisów i norm oraz ciągła zmienność powodują, że wobec powyższych firm wyciągane są konsekwencje prawne.

Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Ochrona Środowiska, Policja i Prokuratura to instytucje, które mogą wymagać poprawienia wykonanych kart charakterystyki.

W razie kontroli, lub co gorsze, w razie wypadku, grożą poważne konsekwencje prawne.

Chcąc uniknąć podobnych zdarzeń warto zlecić wykonanie karty charakterystyki specjalistom.

Dodatkowo wprowadziliśmy abonament dotyczący stałego nadzorowania stanu kart, w związku z ciągle zmieniającymi się przepisami. Ta dodatkowa forma zarządzania uchroni Wasza firmę przed dezaktualizacją przepisów w kartach charakterystyki.

(Zmiany następują średnio 3-5x w roku).

KROK 1

Dostosowanie kart charakterystyki do polskich przepisów

Karta charakterystyki substancji, bądź preparatu chemicznego jest jednym z podstawowych narzędzi komunikacji w łańcuchu dostaw pomiędzy dostawcą/producentem a dalszym użytkownikiem w sferze informowania o zagrożeniach i zarządzaniu ryzykiem – zgodnie z rozporządzeniem nr 1907/2006/WE (REACH). Karta Charakterystyki, inaczej MSDS (ang.Material Safety Data Sheet).

Podstawowym celem sporządzania karty charakterystyki jest informowanie użytkowników o potencjalnych zagrożeniach wynikających z kontaktu z substancjami lub preparatami niebezpiecznymi, metodach minimalizowania ryzyka, jak również sposobach postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznej.

Karta Charakterystyki przeznaczona jest przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.

Dysponujemy zespołem specjalistów, reprezentujących wszystkie niezbędne obszary wiedzy zarówno technicznej, jak i prawnej, jesteśmy w stanie zapewnić, iż dokumentacja Państwa produktów zostanie opracowana rzetelnie i zgodnie z aktualnymi przepisami prawa Polskiego.

Oferujemy:

  • ocenę posiadanych przez Państwa kart charakterystyki pod kątem ich zgodności z aktualnymi przepisami,
  • opracowywanie kart charakterystyki na podstawie oryginalnych kart
  • z uwzględnieniem nowych zasad klasyfikacji i oznakowania zgodnych z rozporządzeniem GHS WE 1272/2008

KROK 2

Permanentna kontrola nad treściami w kartach

W lipcu 2007 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące kart charakterystyki substancji i preparatów chemicznych tzw. REACH. Przepisy zaczęły obowiązywać pomimo braku pełnych wytycznych. Wytyczne zostały dopracowane w listopadzie 2007 roku, jednak w między czasie doszły kolejne zmiany. Od tego czasu do dnia dzisiejszego w przepisach następowało kilkanaście większych i mniejszych zmian. Bardzo często nawet organy kontrolujące stan: kart charakterystyki, etykiet, przepisów dotyczących ADR, RID i wielu innych przepisów; mają problem z ich interpretacją, lub chociażby pogonią za zmianami.

Tym bardziej przedsiębiorca poruszający się w istnej ”Dżungli” przepisów podatkowych, wymogach narzucanych przez kodeks Pracy, dodatkowo obciążony przez cały czas zmieniające się przepisy dotyczące produktu, który produkuje, lub którym handluje; ma często dosyć grożących sankcji za niedopilnowanie zmian, za nie wprowadzenie poprawek, za niepoprawne wykonanie etykiet, kart itp. Zadaniem przedsiębiorcy jest wykonanie czynności dotyczących stricte jego działalności a nie rozdrabnianie się na wypełnianiu dziesiątek najróżniejszych, czasem nawet niezrozumiałych przepisów.

W związku z powyższymi problemami nurtującymi każdego przedsiębiorcę, który styka się w swojej pracy z substancjami i preparatami chemicznymi; zespół specjalistów z firmy Pankration przygotował poniższą ofertę dotyczącą abonamentu na karty charakterystyki substancji i preparatów chemicznych.

KROK 3

System IT stworzony w formie programu do zarządzania danymi CRM i DNS jest czytelny i  prosty, a korzystanie z niego powinno sprawiać przyjemność użytkownikowi.
System Leonidas stworzyli specjaliści firmy Pankration, od lat zajmujący się zagadnieniami kart charkterystyki. Przyświecał Nam jeden cel – stworzenie aplikacji optymalnej pod względem użyteczności i prostoty obsługi.

Bezpieczeństwa strzeże unikalny login i hasło dostępne jedynie dla konkretnego użytkownika. Dodatkowo każdego dnia zapisywana jest kopia bezpieczeństwa.

Wszystkie karty objete abonamentem, przechowywane są w systemie. Klient otrzymuje powiadowmienie na pocztę elektroniczną o każdej zmianie  w przepisach, które JUŻ ZOSTAŁY wprowadzone w kwrtach charakterystyki.

Wygodna i na dzień dzisiejszy jedyna dostępna w europie, forma permanentnej aktualizacji kart charakterystyki.

Informacja