Menu

czerwiec 2016

2 z 4 Wypadki w magazynach

Prewencja nie działa? Należy przygotować się na najgorsze. Wypadki związane ze środowiskiem pracy, stanowią poważne koszty dla zakładu pracy. Zatrzymanie linii produkcyjnej to duże koszty per minuta i gigantyczne per godzina. Wstrzymanie całego procesu od dostarczenia materiałów na halę produkcyjną, poprzez wytworzenie gotowego produktu, do dostarczenia go do klienta końcowego, stanowi bardzo poważny problem. Uruchomienie całego procesu ponownie bez znacznych strat w płynności jest […]


Informacja