Menu

Prowadzone w ramach szkoleń bhp lub jako osobne szkolenia

Ważna część szkoleń dla pracowników – ochrona życia ludzkiego i mienia

Szkolenie przeciwpozarowe prowadzone podczas standardowego szkolenia okresowego bhp lub osobne szkolenie z zakresu poszeżonych umiejętności w zakresie zachowań podczas pożarów.
Użycie gaśnicy. znajomość typów pożarów, zachowanie się podczas pożaru, ocena sytuacji – to tylko niektóre z nabytych podczas szkolenia umiejętności.
Szkolenia prowadzone przy uzyciu sprzętu audiowizualnego. Możliwość stworzenia syutacji symulowanych pożarów (uzależnione od możliwości miejsca i przepisów ppoż)  i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

Informacja