Menu

Szkolenia wstępne dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Wykonywane przed przyjęciem do pracy / Okres ważności 12 miesięcy

Szkolenie wstępne dla powyższej grupy zawodowej składa sie z dwóch części:

  • Instruktaż ogólny – prowadzony przez służbę bhp. Czas instruktażu wynosi min. 3 godz. (dydaktyczne). 
  • Instruktaz Stanowiskowy – prowadzony przez pracodawcę lub osobę kierującą pracą innych. Czas instruktażu wynosi min. 8 godz. (dydaktycznych). 

Przed upływem 12-stu miesięcy, należy przeprowadzić szkolenie okresowe bhp.

Informacja