Menu

Szkolenia wstępne bhp

Wykonywane przez służbę bhp i osoby kierujące pracownikami

Szkolenia wstępne z zakresu bhp, należy wykonać  przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań związanych z aktywnością zawodową. Szkolenie składa się z dwóch części (działów):

Pierwsza część „Instruktaż ogólny” prowadzony w wymiarze czasu 3 godzin dydaktycznych (135 minut), przez specjalistę z zakresu Bepieczeństwa i Higieny Pracy.

Druga część „Instruktaż stanowiskowy” prowadzony w wymiarze czasu od 2-8 godzin dydaktycznych, przez pracodawcę, kierownika lub bezpośredniego przełożonego, kirującego pracą innych i przeszkolonego przez służbę bhp w zakresie prowadzenia tego typu instruktaży.

Informacja