Menu

lipiec 2014

Pomiary oświetlenia – Czy obowiązkowe?

Oświetlenie zaliczane jest do czynników uciążliwych w środowisku pracy, dlatego nie podlega ono pod wymogi Rozporządzenia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, w którym jasno określono czasookresy wykonywania pomiarów. Czy to oznacza, że nie musimy ich wykonywać? Niestety nie jest tak kolorowo. Faktycznie powyższy przepis nie dotyczy oświetlenia, ale już Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa […]


Informacja