Menu

Szkolenia okresowe bhp

Wykonywane przez służbę bhp, zakończone egzaminem

Pracownicy muszą przejść pierwsze szkolenie okresowe do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.  (§ 15 ust. 4 rozporządzenia szkoleniowego)

Celem szkolenia okresowego jest zapoznanie pracownika w szczególności z:

  • regulacjami prawnymi z zakresu BHP związanymi z wykonywaną pracą
  • zagrożeniami czynnikami występującymi w procesach pracy
  • zasadami postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach zagrożeń
  • okolicznościami i przyczynami charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków

Ramowy program szkolenia:

  1. Prawo pracy, odpowiedzialność pracownika
  2. Środki ochrony indywidualnej
  3. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników
  4. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
  5. Ocena ryzyka zawodowego związane z wykonywaną pracą
  6. Zasady postępowania w razie wypadku przy pracy i sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
Informacja