Menu

grudzień 2015

Widoczny + Bezpieczny = Życie

Jestem widoczny- jestem bezpieczny, znaczy będę żyć. Inna droga oznacza kalectwo i śmierć. Twój wybór. 31 sierpnia 2014 r. weszła w życie nowelizacja „Prawa o ruchu drogowym”, zgodnie z którą „Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym jest zobowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku”. (rozdział II, […]


Informacja