Menu

O firmie

Jaki jest zespół Pankration i jaki stara się być?

Jesteśmy grupą ludzi, których łączy pasja do bhp. Wśród nas znajdują się nie tylko specjaliści bhp i ppoż, ale również ratownicy medyczni, inżynierowie, mechanicy, elektrycy itp. Pracujemy w jednym celu: „Wdrażanie skutecznych rozwiązań i ciągle doskonalimy metody”.

Problemy związane ze skutecznym i praktycznym zarządzaniem bhp w firmach są Nam niezwykle bliskie. Jesteśmy zespołem mówiącym o ciągłym doskonaleniu procesu zarządzania, o roli współpracy z zarządem firmy klienta, o poprawnych stosunkach z pracownikami, budowaniu zaufania i wielu innych wartościach, jednak oprócz tego, praktykujemy wszystkie powyższe zasady i wartości.

Dlaczego tak postępujemy? Sprawdźcie sami, a poznacie odpowiedź. Efekty przerosną Wasze najśmielsze oczekiwania; jeżeli chcecie, możemy i potrafimy pomóc.

Inspektor ppoż

Michał Sobczak

Leader zespołu Pankration. Główny Specjalista ds. bhp, inspektor ppoż, ratownik medyczny i wodny. Doświadczenie: Wykładowca z ponad 15 letnim stażem (około 2000 szkoleń,  wykładów, prezentacji i zebrań  z zarządami firm), 8 lat pracy w zawodowych służbach medycznych (zespoły R, pogotowie lotnicze, kierownik zespołu i zmiany), 9 lat doświadczenia jako specjalista ds. bhp i ppoż (doradztwo koncernom i grupom kapitałowym w ramach zarządzania komórkami bhp, tworzenie rescue teamów, przygotowywanie przedsiębiorstw do wprowadzania ISO 18001 i wiele innych autorskich projektów).

Najnowsze dzieło stworzone dla służb bhp.
KLIKNIJ LOGO I ZOBACZ WIĘCEJlogo_przezroczyste

Starszy Inspektor ds. bhp

Danuta Sobczak

Koordynator ds. kart charakterystyki (SDS), Specjalista ds. bhp, Inspektor p poż.. Kieruje i koordynuje pracami związanymi z kartami charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych (Safety Data Sheet). Ponad 8 lat doświadczenia w branży i ciągły rozwój, sprawiają, że dokumentacja jest przygotowywana na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. W swoim portfolio, posiada potentatów z branż takich jak: paliwa, kleje, farby oraz kwasy i zasady do wytrawiania różnego typu elementów, stosowanych w produkcji, konfekcji i handlu. W ramach wykonywanej dokumentacji kart  i etykiet na produkty oraz półprodukty, kieruje pracą działów: chemia, ppoż, pierwsza pomoc medyczna i przedmedyczna,  prawo, ADR/RID/IATA/IMDS-y.

Danusia jest pracowita i niezwykle dokładna, co w przypadku trudnych analiz chemicznych, procesów dotyczących, procesów produkcji, przetwarzania, wielu innych, stanowi o jakości. Opinia klienta „Karty SDS od Pani Danusi są jak solidny Mercedes wśród innych Kart, zawsze dokładnie przeanalizowane, wręcz pedantyczne. Mucha nie siada”.

Informacja