Menu

Szkolenia Przeciwpożarowe

Telefon alarmowy 112 lub 998

Ćwiczenie bezpiecznych zachowań w razie pożaru, pomoc osobom poparzonym i uwięzionym w płonącym budynku; to bardzo istotne umiejętności. Każdy pracownik musi znać podstawowe przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, użycia gaśnicy, hydrantu; wreszcie udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Tego wszystkiego można dowiedzieć się podczas szkolenia Przeciwpożarowego.

Informacja