Menu

sierpień 2016

3 z 4 Wypadki w magazynach

Udzielanie pierwszej pomocy Ratownictwo poza szpitalne, czyli: drogowe, wodne, górskie, znacznie różnią się od ratowania zdrowia i życia w szpitalu. Tutaj nie ma specjalistycznego sprzętu. Na jednego ratownika niejednokrotnie przypada wielu poszkodowanych, warunki pogodowe są niesprzyjające, ciężko dostać się do ofiar wypadku, w dodatku trzeba często narażać własne zdrowie i życie. Podczas wypadków w kopalniach, na placach budowy, halach produkcyjnych czy przestrzeniach magazynowych, zagrożenia […]


Informacja