Menu

sierpień 2014

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – Bezpieczeństwo i gwarancja

Sporządzenie Instrukcji Pożarowej stanowi ochronę dla przedsiębiorstwa, nie tylko pod kątem spełnienia wymagań prawnych, ale także wpływa na bezpieczeństwo osób i mienia. Prawidłowo przygotowany dokument, nie stanowi martwego zapisu, pełni rolę bazy do sprawnego przeprowadzenia akcji ratowniczej przez Państwową Straż Pożarną (PSP). Zaletami sporządzenia IBP jest: wskazanie obszarów zagrożonych wybuchem, wytypowanie słabych stron w dotychczasowym zabezpieczeniu pożarowym, określenie sposobu ewakuacji ludzi, […]


Informacja