Menu

Szkolenie z zakresu obsługi wózków widłowych

Pracownik musi posiadać ważne uprawnienia na prowadzenie wózka widłowego oraz imienne zezwolenie od pracodawcy

Oferujemy najwyższej jakości kurs z zakresu obsługi wózków widłowych.
Prowadzony przez wyszkoloną kadrę.

Posiadamy własną bazę dydaktyczną wraz z placem manewrowym.
Wydane przez nas uprawnienia są bezterminowe i ważne na terenie całego kraju.

Cena regularna to 400zł + VAT (Uwaga!!! Oferta dotyczy kat. WJO III)

SPECJALNA OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORSTW (grupy powyżej 4 osób)

szkolenie obsługi wózków widłowych
Informacja