Menu

Szkolenia wstępne dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Wykonywane przed przyjęciem do pracy / Okres ważności 6 miesięcy

Szkolenie wstępne dla powyższej grupy zawodowej składa sie z dwóch części:

  • Instruktaż ogólny – prowadzony przez służbę bhp. Czas instruktażu wynosi min. 3 godz. (dydaktyczne). 
  • Instruktaż stanowiskowy – prowadzony przez Pracodawcę w przypadku osób kierujących praca innych, lub przez służbę bhp dla pracodawców. Czas instruktażu wynosi min. 8 godz. (dydaktycznych). 

Przed upływem 6-ciu miesięcy, należy przeprowadzić szkolenie okresowe bhp.

Informacja